Rightsize af kontormiljøet er en reel økonomisk og strategisk mulighed.

I Børsen Opinion lufter CEO Jacob Garder lidt tanker om, hvordan ledelsen kan tune kontoret til den nye virtuelle virkelighed. Det kræver en solid kontorvision, eksekvering uden slinger i valsen og løbende optimering.

 De nye virtuelle samarbejdsformer i virksomhederne, som coronakrisen har introduceret, er kommet for at blive. Selv de mindste virksomheder har indset, at de kan drive organisationen med medarbejdere hjemme foran skærmen mere fleksibelt og effektivt. Nogle har endog erfaret, at new ways of working kan fremme produktiviteten.

Endvidere har coronakrisen stillet danske virksomheder overfor en økonomisk hård virkelighed. Det hul der mange steder er blevet slået i pengekassen, vil kræve at der bliver skåret hårdt i omkostningerne de kommende måneder. Det ses allerede i arbejdsløshedstallene, der banker op, fordi virksomhederne skruer ned for deres største, faste omkostning, lønningerne. Det betyder, at mange virksomheder oplever at have overflødige kvadratmeter til rådighed og ønsker at tilpasse til den nye virkelighed.

Udover lønninger er kontoret typisk en af virksomhedens store omkostninger. Her kan virksomheder med fordel tage ved at lære, af de nye arbejdsvaner coronakrisen har introduceret, og gentænke deres tilgang til de fysiske rammer.

Hvis virksomheder formår at gøre op med den klassiske ”en medarbejder, et skrivebord”-tilgang og i stedet fremmer en fleksibel organisering, hvor virtuelle arbejds- og mødeformer forbedrer fleksibiliteten, vil der være millionbesparelser at opnå.

Beregningsmodeller fra 2move viser, at der er konkrete muligheder for at optimere den økonomiske situation, hvis man som virksomhed sætter proaktivt ind for at tilpasse kontoret gennem Rightsizing.

Tag F.eks. en virksomhed med 100 mand og 2.000 kvm kontor i København der skærer 20% af medarbejderne, samt indfører en mere fleksibel og virtuel tilgang til kontormiljøet. Her vil man, ved at skrue skrivebord pr. medarbejder ned fra 100 til 80%, samt reducere antallet af kvm Pr. ansat fra de gængse 20 til 18 kvm, kunne spare over 9 mio. kr. på kontoromkostningen over fem år. Det sker, uden at kvaliteten af arbejdsrummet forringes.

En sådan forandring kræver investeringer i ny indretning, kabling, inventar, forhandling med udlejer, rådgivning, mm. Investeringer der har en tilbagebetalingstid på under et år. Den første million netto hentes hjem allerede første år. Det er tal, der bør interessere enhver direktør og økonomiansvarlig.

Prøv selv vores Rightsize beregner for at se hvordan du kan opnå dit fulde kontorpotentiale: https://rightsize.dk/rightsize/

Læs hele indlægget her: https://borsen.dk/nyheder/opinion/debat-ledelser-kan-hoste-millionbesparelser-paa-kontoret-i-en-ny-virtuel-virkelighed