PROJEKTLEDELSE VED FLYTNINGLad os hjælpe dig med at komme godt fra A til B

RIGHTSIZEs projektledere styrer og sikrer at flytningen forløber efter tidsplanen med projektstyringsværktøjer, der har udgangspunkt i at skabe gennemsigtighed for alle omkring flytteprocessen, således at alle kan være så effektive som muligt på de rigtige tidspunkter. Med RIGHTSIZEs erfaring og kompetencer er du sikret en effektiv og kontrolleret flytteproces med fokus på detaljen.

PROJEKTLEDELSE VED FLYTNING INDEHOLDER BL.A. FØLGENDE:

  • Opstartsmøde med beslutning og introduktion til kommunikationsplatform samt projektteam
  • Etablering af overblik, tidslinje og ansvarlige I flytteprocessen for at sikre rettidig udførsel
  • Grundig gennemgang af det eksisterende lejemål. Herunder registrering af inventar i forhold til hvad skal flyttes og hvad skal sælges, kasseres, doneres osv.
  • Indsamling af tilbud og bestilling af nyt inventar. Håndtering af levering til nyt kontor og installering.
  • Salg/donation af eksisterende møblement/inventar. Få det eksisterende kontor ryddet og rengjort.
  • Gennemgang af lejemål med flyttefirmaer (3-4 virksomheder) kvalificering af tilbud og gennemgang af endelig aftale
  • Styring af tidsplan for flytteprocessen og en liste over kontaktpersoner (personer/virksomheder). Opdateres løbende.
  • Gennemgang af servicetilbud, abonnementer og forsikringer – kontakt leverandører og indhent nye tilbud der sammenlignes m.m.
  • Budgettering af hele flytteprocessen og løbende overvågning heraf.

Der vil blive afholdt ugentlige statusmøder med RIGHTSIZE og intern projektansvarlig om processen og en ugentlig status mail for at sikre momentum. Deltagelse og koordinering af evt. byggemøder.

Alle RIGHTSIZEs konsulenter har certifikat i HALF DOUBLE projektledelse

REGISTRERING, RAPPORTERING, STYRING OG OVERBLIK

HALF DOUBLE PROJEKTLEDELSE
HALF DOUBLE er en tilgang til projekt- ledelse, der kombinerer klassiske projekt- ledelsesmetoder med nyere agile metoder – alle RIGHTSIZEs erfarne konsulenter har certifikat i HALF DOUBLE projektledelse. Formålet med HALF DOUBLE tilgangen er at finde en model der kan forkorte projektets levetid samtidig med at effekten øges.

MOVEMANAGER
Vi benytter MoveManager til inventarregisteringen og fordeling til donation, salg og medbringes til ny lokation. RIGHTSIZE sikrer løbende tilpasning af løsningen til aktuelle opgaver. Såfremt I efterfølgende ønsker at anvende løsningen, som inventarliste er det muligt at tegne et månedligt abonnement.