SØGNING OG KVALIFICERINGSådan får du adgang til
byens ”hemmelige” lejemål.

Hos RIGHTSIZE har vi en unik indsigt i alt det, der afgør succesen for vores kunders nye kontorlejemål. Dette har vi flere eksempler på under Reference menuen.

Vi har stor erfaring med kunsten at finde de helt rigtige, nye kontormuligheder. Både i det synlige marked, men også i vores egen off-market database, hvor vi har omkring 500.000 hemmelige m2 til rådighed.

RIGHTSIZE har med andre ord en unik indsigt i lejemarkedet. Ikke bare det synlige, som alle kan tilgå, men også ift. de lejemål, der endnu ikke er frigivet på markedet. Og med vores solide markedskendskab og netværk sikrer vi de helt optimale muligheder for at vores kunder finder det rigtige kontor.

VI HJÆLPER MED ALT OMKRING SØGNING OG KVALIFICERING, HERUNDER:

  • Udarbejdelse af søgebrev, hvor vi undersøger det officielle og uofficielle marked via vores store netværk.
  • Overblik og sammenligning af lejemålene i forhold til økonomi og muligheder via benchmarks og balance scorecards.
  • Udvælgelse af 5-6 relevante lejemål til yderligere kvalificering, besigtigelse og dialog med udlejer.
  • Beslutningsmøde med benchmarks efter besigtigelse angående udvælgelse af 1-2 lejemål.
  • Genbesigtigelse af udvalgte lejemål på samme dag forud for forhandling.

HVORDAN ER OFF-MARKET RELEVANT FOR MIG?
Muligheden for at udvide din søgning med kontorlokaler, der reelt ikke er på markedet endnu, kan ofte være en uvurderlig hjælp for virksomheder, der er på jagt efter nye lokaler eller noget helt specielt. Ikke mindst RIGHTSIZE indsigt i off-market udvider mulighederne markant for vores kunder, som får en oplagt fordel via et større og mere repræsentativt udsnit af markedet. RIGHTSIZEs off-market database indeholder alle typer lejemål, store som små.

MANGE GENTÆNKER LIGE NU DERES FYSISKE KONTOR

Overalt i markedet oplever vi, at virksomheder er i gang med at gentænke deres kontormiljø. Typisk for at øge fleksibiliteten for medarbejderne og styrke samspillet med de virtuelle samarbejdsformer, som for alvor har vundet indpas.

Men det er ofte særdeles udfordrende for virksomheder at overskue og navigere i den nye virkelighed på kontormarkedet, og få et overblik over de reelle muligheder, der kan være. Eksempelvis om man kan optimere det eksisterende kontor, eller om man skal finde nye rammer.

RIGHTSIZE har en dyb indsigt i og erfaring med det københavnske ejendomsmarked, som vi afsøger dagligt. Derfor er vi i stand til at give vores kunder et indblik i markedet, som de aldrig selv ville kunne opnå. Og som noget helt unikt i det danske marked hjælper vi virksomheder med at skabe klarhed over alle drømme, kulturhensyn, behov, placering, økonomi, fysiske rammer og funktion for det nye kontor.