Hos RIGHTSIZE deler vi RIGHTSIZE proces op i 3 faser
KONTORVISION, EKSEKVERING AF KONTORVISION, OPTIMERING AF KONTORET
Læs mere om RIGHTSIZE HER!

Kontakt os!

FÅ HJÆLP TIL KONTOROPTIMERINGEN HOS rightsize.dk

Overgangen til langt mere fleksible og virtuelle arbejdsformer med afsæt i bl.a. Zoom, Teams og Google Meet har vendt op og ned på virksomheders tilgang til kontorlejemålet. Blandt meget andet, har det åbnet for, at antallet af faste arbejdsstationer kan reduceres og kontoret indrettes helt anderledes.

Det giver helt nye muligheder for at optimere kontorudnyttelsen og samtidig spare betydelige summer på huslejen. Det er det, vi hos RIGHTSIZE kalder RIGHTSIZE og som er omdrejningspunktet for vores professionelle rådgivning.

For at skabe det bedste overblik for jeres nye kontor, har vi delt RIGHTSIZE-processen op i tre faser. Henholdsvis Kontorvision, Eksekvering af kontorvision og Optimering af kontoret løbende.

Med vores velafprøvede model hjælper vi jer ganske enkelt med at skabe et langt mere attraktivt kontor, så medarbejdertilfredsheden stiger og produktiviteten øges. Og den gode nyhed er, at vi klarer hele processen for jer fra start til slut.

KONTORET ER EN STOR FAST OMKOSTNING

Udover lønninger er kontoret typisk en af de store omkostninger for virksomheder i alle størrelser og brancher. Derfor bør mulighederne for at optimere kontorlejemålet til en mere virtuel virkelighed stå øverst på agendaen hos alle ambitiøse ledelser, der vil udvise rettidig omhu.

De nye virtuelle arbejdsvaner nærmest inviterer til, at man gentænker tilgangen til de fysiske rammer. Eksempelvis ved at gøre op med ideen om ét bord, én medarbejder. Men også ved at fremme en mere fleksibel organisering, der med afsæt i de virtuelle arbejds- og mødeformer forbedrer produktiviteten og kaste store besparelser af sig. Med RIGHTSIZEs RIGHTSIZE-koncept er der nemlig ofte store, oversete muligheder for at skrue ned for udgifterne til kontoret.

RIGHTSIZEs beregninger viser, at en mere fleksibel organisering med f.eks. faste hjemmearbejdsdage understøttet af nye virtuelle samarbejdsarbejdsformer kan give årlige kæmpebesparelser på kontorbudgettet. Selv mindre virksomheder med kun 20-30 medarbejdere kan faktisk spare et pænt millionbeløb med RIGHTSIZING.

Hos RIGHTSIZE udnytter vi data til at hjælpe danske virksomheder med at optimere, forny og forandre kontormiljøet. Det gør vi med afsæt i vores RIGHTSIZE KONTORVISION. En datadrevet metode, hvor vi med fokus på ”People, Space og Value” skaber fremtidens kontorvision ud fra de unikke data, vi indsamler hos hver af vores kunder.

Vores afsæt er altid virksomhedens særegne strategi og kultur – og altid med fokus på medarbejdernes behov, som vi interviewer grundigt for at få den nødvendige indsigt, der skal til for at udvikle jeres unikke kontorvision. En virksomheds evne til at præstere optimalt afhænger nemlig i høj grad af medarbejdernes trivsel, kontoret og den kommercielle værdi af kontoret.

Derfor er det afgørende for virksomheders evne til at omsætte ambitioner til resultater og god medarbejdertrivsel, at man har indsigt i medarbejdernes måde at arbejde på – både sammen og individuelt er der en lang række behov, der skal være dækket af i et velfungerende kontormiljø.

Så for at kunne skabe en optimal og unik spaceplanning, indhenter vi altid data og viden fra hele organisationen. Hos RIGHTSIZE omfatter det, at vi digitalt interviewer alle medarbejdere som grundlag for vores rådgivning. Det giver os nemlig konkret viden om de forskellige behov, de uformelle og formelle netværk og selve kulturen i virksomheden. Alt det omsætter vi så med vores SpaceProTM software i konkrete, visuelle muligheder for jeres nye kontormiljø.

Med vores digitale redskab sorterer vi alle de informationer og data vi indsamler. På den måde bliver medarbejderinvolvering både praktisk tilgængeligt og overskuelig at håndtere. RIGHTSIZEs databaserede tilgang betyder, at I som virksomhed får det absolut mest kvalificerede bud på jeres unikke spaceplanning og derved også jeres nye kontorvision.

Med vores RIGHTSIZE koncept hjælper RIGHTSIZE virksomhederne med udarbejdelsen af en vision for, hvordan kontoret kan gentænkes. Samtidig hjælper vi med indretningen af kontoret via RIGHTSIZE Spaceplanning, der også favner den løbende optimering og udvikling af kontoret.

Kort sagt, så kan vi hjælpe Jeres virksomhed med alt lige fra jeres kontorvision til et kontor der passer på pengene. Det er ydelser som søgning af nye lokaler, kontraktforhandling, fraflytningsforhandling, indflytningsrapport, spaceplanning og indretning af det nye kontor. I bestemmer selv, hvad vi skal hjælpe med!

Er du blevet nysgerrig, så book os til et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår potentielle gevinster ved at RIGHTSIZE jeres kontor?

Book os til et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår potentielle gevinster ved at RIGHTSIZE jeres kontor.