EJENDOMSRÅDGIVNING OG HJÆLP TIL ALT OMKRING ERHVERVSLOKALER

RIGHTSIZE er Danmarks eneste uafhængige, professionelle lejerrådgiver. Og vi er specialiseret i alt inden for ejendomsrådgivning og kontorer. Vi hjælper med alt lige fra forhandling af lejekontrakten til indretning af det nye kontor, så der er styr på både det praktiske og juridiske omkring jeres erhvervslokaler.

Et samarbejde med RIGHTSIZE betyder, at I er sikret hjælp i alle faser af ejendomsrådgivningen på vejen mod det nye erhvervslejemål eller gentænkning af det nuværende. Vi hjælper virksomheder i alle størrelser og brancher med at få klarhed over kontordrømme, kulturhensyn, behov, placering, økonomi og funktioner for det nye kontor. Og vi er med sammen med kunderne på hele rejsen fra vision til eksekvering og optimering af kontormiljøet.

Som lejer på erhvervsmarkedet står du ofte alene over for de professionelle aktører. Derfor er professionel lejer- og ejendomsrådgivning helt vital. Som noget unikt på det danske marked står RIGHTSIZE 100 procent på din side i mødet med de professionelle udlejere og deres rådgivere. For med drømmen om nye rammer følger en lang række overvejelser og krav til jura, praktik, kultur, indretning, mm.

 

Derfor kender de fleste heller ikke deres reelle muligheder for at udvikle rammerne for kontoret i en forhandling med udlejer. Men med RIGHTSIZEs ejendomsrådgivning er I sikret fuldt overblik over jeres reelle og bedste muligheder i et ofte svært tilgængeligt lejemarked.

RIGHTSIZE hjælper med både fra- og indflytning Mange virksomheder er i tvivl om, hvorvidt det nuværende lejemål skal genforhandles, eller om de skal flytte til et helt nyt lejemål.

Det er fuldt forståeligt. For begge dele omfatter svære overvejelser og beslutninger. Det kræver nemlig indsigt og overblik både at genforhandle en eksisterende lejekontrakt eller vide, hvad der findes af nye muligheder i kontorlejemarkedet.

Her sikrer RIGHTSIZEs dedikerede ejendomsrådgivning en afgørende indsigt og det fulde overblik – både i det synlige og det usynlige marked. Altså de lejemål, der ikke officielt er på markedet endnu, men som vi ved er på vej til at blive ledige.

Og ender det hele med en flytning til nye lokaler, bistår vi også med rådgivning i kontraktforhandlinger. Ligesom vi ofte står for hele kontraktprocessen efter alle gældende juridiske regler på lejemarkedet og med bistand fra vores advokat i hele forløbet.

 

Med RIGHTSIZE som rådgiver er I sikret:
1. Udarbejdelse af forhandlingsstrategi for udvalgte ejendomme.
2. Gennemgang af lejekontrakt i forhold til gældende markedsvilkår og afdækning af
eventuelle fravigelser.
3. RIGHTSIZE som dedikeret lejerrådgiver under hele processen og i møder med udlejere og eventuelt parallelforhandling af hovedvilkår på to forskellige lejemål.
4. Præsentation af endelige vilkår samt beslutning angående valgt lejemål.
5. Endelig/afsluttende forhandling med udlejer.

Hos RIGHTSIZE hjælper vi også med udvikling og eksekvering af jeres nye kontorvision. Det betyder, at vi også hjælper mange virksomheder med at planlægge og indrette det nye kontor eller med at optimere og gentænke det gamle.

I sidste ende er den røde tråd i vores ejendomsrådgivning meget enkel: Den rigtige indretning af kontoret slår positivt ud i kultur, trivsel og produktivitet, når den optimalt afspejler virksomhedens DNA og strategiske mål. Det er her, vi er eksperter hos RIGHTSIZE.