INDFLYTNINGSRAPPORTUndgå økonomiske overraskelser

Fraflytning er noget af det sidste. man som virksomhed tænker på, når lejeaftalen på drømmekontoret netop er underskrevet. Men hos RIGHTSIZE ved vi, at det er en rigtig god investering at indtage det nye kontor med en professionel indflytningsrapport under armen.

Det kan mange af vores kunder skrive under på. Vores detaljerede indflytningsrapporter har nemlig sparet mange virksomheder for uventede, unødige udgifter og juridiske slagsmål med udlejer efterfølgende.

Vores indflytningsrapporter er udarbejdet efter alle de gængse standarder i markedet og sikrer jer bedst muligt ved fraflytning.

RIGHTSIZES INDFLYTNINGSRAPPORT INDEHOLDER BL.A. FØLGENDE:

  • Fysisk tilstedeværelse ved nøgleoverdragelse til lejemålet. Gennemgang med udlejer, sikring af korrekt overdragelse jf. lejekontrakten, aflæsning af diverse målere etc.
  • Indenfor de første 14 dage fra overdragelse foretages fotodokumentation og registrering af lejemålsstanden med henholdsvis billeder, beskrivelser og placering på plantegning.
  • Grundig registrering af på fejl og mangler jf. overtagelsesstanden i lejekontrakten samt professionel vurdering af den generelle stand af lejemålet.
  • Test af alle kontorets basale funktioner (døre, vinduer, kontakter, toiletter, vandhaner, skuffer, skabe, etc.).
  • Dialog og forhandling omkring udbedringer af mangler ved overtagelse og sikring af udbedringer indenfor rimelig tid eller jf. aftalte i lejekontrakten.
  • Samling af al relevant information og dokumentation i en indflytningsrapport.
  • Gennemgang af tekniske installationer i samarbejde med ekstern, fagkompetent partner.

Der tilbydes altså en sikring af korrekt overdragelse fra udlejer, omfattende fotodokumentation af standen på lejemålet. Der dokumenteres ligeledes hvilke punkter, der bør udbedres af udlejer og indenfor hvilken tidsramme samt hvilke punkter der blot bør registreres, så der ikke hæftes for dette ved fraflytning.

HVORFOR ER EN INDFLYTNINGSRAPPORT VIGTIG?

I indflytningsrapporten ligger bl.a. en detaljeret dokumentation af standen på lejemålet ved indflytningen via lister og fotodokumentation. Vi dokumenterer naturligvis også de punkter, udlejer bør udbedre, og indenfor hvilken tidsramme og prioritering. Alt sammen for at sikre, at I ikke hæfter for mangler ved fraflytning og at overdragelsen fra udlejer sker korrekt.

For jer som står på tærsklen til det nye kontor og er ivrige efter at komme på plads, betyder det, at I også sparer intern tid på rapportering i jeres virksomhed.

Det tager RIGHTSIZE sig nemlig af. Dertil kommer, at I potentielt sparer store summer på udbedringer af skader – både ved indflytning og fraflytning – netop fordi der er styr på dokumentationen.

Du er velkommen til at kontakte Anna Laursen på 3029 6614 eller på mail: al@rightsize.dk hvis du vil høre nærmere om indflytningsrapporten.