UDNYT KONTORETS KVADRATMETER SMART OG STRATEGISK

Vores arbejdsdag kan både indeholde opgaver som kræver fokus og opgaver som kræver tilgængelighed for sparring med kollegaer. Nogle aktiviteter afføder samtaler og støj og andre aktiviteter forudsætter ro og inden forstyrrelser, og derimellem er der en masse andre aktiviteter, som enten løses alene eller i interaktion med andre. Med afsæt i virksomhedens arbejdsgange disponeres kontoret med rumlig variation og forskellige faciliteter. Så alle behov og præferencer understøttes bedst muligt til fordel for produktivitet og trivsel.

Bæredygtig rådgivning er kloge m2

For RIGHTSIZE er bæredygtighed det samme som kloge m2, hvor bygningsressourcer og arealer tilpasses eller konverteres til faktiske behov, og hvor kreative løsninger skaber nye muligheder for genbrug af rum og inventar. Derudover har vi opdateret viden om miljømærkning og -standarder, klimavenlige produktioner og evt. genanvendelighed i materialer og inventarprodukter, som vi anvender i vores rådgivning.

Kontoret som ramme for fællesskab og mødet med kollegaer – indret zoner til de spontane møder

Når vi tjekker ind på kontoret, forventer vi, at møde vores kollegaer. Det er når vi mødes, planlagt eller spontant, at de kollegiale relationer opstår eller bliver vedligeholdt. Vores relationer på arbejdspladsen er vigtige når vi samarbejder, og det er, for de fleste, langt nemmere at gå til én man kender end til én, man måske kun har mødt på et TEAMS møde. Indret fleksible zoner hvor de spontane møder let kan finde sted. Det kan være med til at fremme hurtigere reaktionstider, koordinering, sparring og inspiration + bidrage til det sociale liv på arbejdspladsen.

”Indretningen af det hybride kontor skal ske med et skarpt blik for, hvordan de fysiske rammer optimalt understøtter mange forskellige samarbejdsformer og derved medarbejdertrivsel, effektivitet og konkurrenceevne.”

 • Aktivitetsbaseret indretning
 • Fleksibelt arbejdsmiljø
 • Motiverede medarbejdere
 • Fokus på behov og arbejdsformer
 • Værdibaseret kultur, trivsel og effektivitet
 • Balance mellem mennesker og forretning
 • Smart og strategisk kvm-forbrug
Den aktivitetsbaserede indretning har gode svar på, hvordan I kan indfri ambitionerne om:
At skabe plads til flere medarbejdere på samme areal.
At høste kloge- og arealeffektive m2 som matcher de faktiske behov og arbejdsprocesser (inkl. det hybride samarbejde).
At løfte kontorarbejdspladserne med opdaterede rum og attraktive rammer, som understøtter produktivitet og trivsel.
At kontorindretning bidrager til bæredygtig FM, hvor tomgang og uudnyttede pladskapacitet minimeres.

Vi har en DATABASERET TILGANG, der præcist kortlægger fundamentet for effektive arbejdspladser og kontormiljøer med fokus på virksomheders og medarbejderes behov og arealanvendelse. Vi måler både bløde værdier og hårde faktorer med digitale værktøjer for at fremme udviklingen af kontormiljøer.

MED RIGHTSIZE SPACEPLANNING FÅR DU:

 • Stemning/kultur – forslag via moodboards til grundlag for en diskussion om, hvordan jeres kultur, stemning og mål i organisationen kan udtrykkes i formsprog og materialer.
 • Ideoplæg til koncept og indretning (eksisterende eller nyt kontor)
 • Planskitse (spaceplanning) – jeres ønsker og idéer om funktion i indretningen præciseres og danner grundlag for projektering og byggeproces.
 • Møbleringsforslag og specifikationer
 • Implementering af planer – vi følger selvfølgelig projektet til dørs. Det er lige fra logistik og tilsyn til kvalitetskontrol og indflytningsrapport.

LÆS OM VORES YDELSER INDEN FOR WORKSPACE MANAGEMENT HER

 • KULTUR
 • OPLEVELSER
 • TAKTILITET
 • FARVER & FORM
 • STEMNING
 • AKUSTIK

VI HAR BLA HJULPET DISSE KUNDER MED INDRETNING OG DESIGN:

TILBAGE TIL FORSIDE