KONTORVISION

Hybridkontorer, hjemmekontor og nye, digitale samarbejdsformer – det er den komplekse virkelighed, som rigtig mange virksomheder forsøger at tilpasse de fysiske rammer til.

De fleksible muligheder for at udvikle kontoret i en langt mere virtuel verden, gør det til en væsentlig og strategisk faktor for rekruttering, medarbejdertrivsel og ikke mindst kommerciel succes.

Hos RIGHTSIZE udnytter vi data til at hjælpe danske virksomheder med at optimere, forny og for-andre deres kontormiljø. Det gør vi med afsæt i vores RIGHTSIZE KONTORVISION. En datadrevet metode, hvor vi med fokus på ”People – Space – Value” skaber fremtidens kontorvision ud fra data

Vores afsæt er jeres unikke strategi og kultur – og altid med fokus på medarbejdernes behov, som vi interviewer grundigt og skaber den nødvendige indsigt til at udvikle jeres unikke kontorvision.

Fremtidens effektive arbejdsplads

Hos RIGHTSIZE anvender vi digitale værktøjer, som er udviklet af vores internationale partner REWORC. Vi trækker også på best practice fra Evidence-Based Design og User-Centered Design, som en samlet struktureret metode til at få et unikt indblik i erfaringer, holdninger og følelser i organisationen og hos medarbejdere.

Vores databaserede tilgang gør, at vi præcist kortlægger jeres kontorvision og fundamentet for fremtidens effektive arbejdsplads og kontormiljø – altid med fokus på hver enkelt virksom-hed og de ansattes særegne behov. Med vores digitale værktøjer måler vi både på de bløde værdier og på de hårde faktorer, der spiller ind på udviklingen af et kontormiljø, der matcher kulturen og forretningen optimalt.

Vores metode er skalerbar. Så den kan både benyttes i relation til mindre medarbejderteams, og når vi taler indretning af et større hovedkontor. Uanset opgavens kompleksitet er RIGHTSIZE’s ambitionen altid at skabe et inspirerende og attraktivt kontor, som bidrager til fastholdelse og rekruttering samt øger performance gennem højere medarbejdertilfredshed og en solid økonomi.

Kontorvisionen viser vejen til den optimale kontorindretning

RIGHTSIZEs filosofi og databaserede tilgang til RIGHTSIZE KONTORVISIONEN er egentlig enkel. For designer man en arbejdsplads og et kontor uden at tage højde for kulturen, workflows, medarbejderpræferencer og -behov, så misser kontortransformationen de kritiske elementer for succes.

Det hyper fleksible kontor skal nemlig give medarbejderne øget frihed, nye valgmuligheder og ny funktionalitet i hverdagen – men med respekt for kultur, forskellige arbejdsbehov og forretning. Og sker det, så kan kontorvisionen åbne døren til et langt mere produktivt og ukompliceret arbejdsmiljø for medarbejderne, der f.eks. flydende integrerer kontorer, projektspaces, remote- og hjemmearbejdspladsen.

Derfor er kontorvision forretningskritisk!
Kontorstrategien er i dag forretningskritisk. Den moderne ”workplace experience” er blevet
helt central for at kunne fastholde og tiltrække de dygtigste medarbejdere i fremtiden.

Samtidig gør den digitale udvikling og nye virtuelle samarbejdsformer, at færre medarbejdere er fysisk på kontoret på samme tid. For mange virksomheder giver det rum for at justere på behovet for fysisk kontorplads. For nogen fører det til en total gentænkning af, hvordan de ek-sisterende m2 bedst benyttes. For andre, at kontorarealet reduceres, eller at fremtiden ligger i et mindre, mere dynamisk og skræddersyet lejemål.

Fremtidens arbejdsform stiller helt nye krav til det fysiske kontor. Det handler ikke bare om en mere fleksibel indretning. Forude venter mentale, kulturelle og fysiske forandringer, som til sammen baner vejen til det hyperfleksible kontor – og her skaber RIGHTSIZE KONTORVISIONEN et nødvendigt, skræddersyet og præcist fundament for fremtiden.

stepImg

1. MEDARBEJDERE (PEOPLE)

  • Digitalt interview af medarbejdere
  • Analyse af arbejdsadfærd og aktiviteter
  • Arbejdssteder for aktiviteter
stepImg

2. KONTOR & ARBEJDSSTEDER (SPACE)

  • Ways of Working
  • Fremtidigt kontorprogram
  • Principielt design & spaceplanning
stepImg

3. KOMMERCIEL VÆRDI (VALUE)

  • Identifikation af potentiale
  • Business case
  • Stay or go analyse

Book os til et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår potentielle gevinster ved at RIGHTSIZE jeres kontor.