Hos RIGHTSIZE kender vi markedet for nye kontorlokaler bedre end de fleste – det gælder også de kontorer, der endnu ikke er kommet på markedet. Så leder I efter det nye, fremtidige kontorlandskab, så kan vi helt sikkert hjælpe. Og ikke nok med, at RIGHTSIZE afsøger alle dele af markedet grundigt. Når vi sammen har fundet jeres nye drømmekontor, så hjælper vi også med spaceplanning og indretningen, så kontoret er gearet til de nye virtuelle arbejdsvaner og  afspejler jeres kultur.

Med vores dybe indsigt i ejendomsmarkedet sparer vi vores kunder for den store opgave, det er at finde det helt rigtige, fremtidige kontor. Vi afsøger dagligt markedet og har et kæmpe netværk i markedet og det giver RIGHTSIZEs kunder fordelen af et dybdegående indblik i de muligheder, der er i markedet – både det synlige og det usynlige.

Netop det usynlige marked er ofte interessant. Det usynlige marked dækker nemlig over de erhvervslejemål, der endnu ikke er kommet til leje, men som vi ved meget snart kommer til leje. Faktisk finder og formidler vi omkring en fjerdedel af kontorer fra det usynlige marked.

Uanset om det er det synlige eller usynlige marked er vi hos RIGHTSIZE udelukkende på lejers side. Det gælder naturligvis også, når lejekontrakten skal forhandles i hus. Et samarbejde med RIGHTSIZE betyder derfor også, at I ikke står alene overfor de professionelle aktører, når arbejdet med at finde og forhandle det nye kontor står på.

Og når fremtidens kontor er fundet og kontrakten er på plads, så er RIGHTSIZE desuden specialiseret i at hjælpe virksomheder med planlægningen og indretningen af det nye kontor. Ligesom vi gerne bidrager til at optimere og gentænke det gamle.

Den røde tråd i vores rådgivning er egentlig ganske enkel: Den rigtige indretning af kontoret påvirker kultur, trivsel og produktivitet positivt, når den spiller optimalt sammen med virksomhedens DNA og strategiske mål. Det er her, vi er eksperter hos RIGHTSIZE og hver dag hjælper virksomheder, så kontormiljøet og -landskabet matcher kundernes kultur, vision, forretning og økonomi.

Spaceplanning

I arbejdet med at udvikle den optimale og unikke spaceplanning for hver kunde, indsamler RIGHTSIZE altid data og viden fra hele organisationen. Til det formål benytter vi vores avancerede SpaceProTM software. Denne digitale tilgang giver os en helt særlig indsigt i virksomhedens og ikke mindst de ansattes behov, vaner og ønsker samt de uformelle og formelle netværk og kulturen.

RIGHTSIZEs databaserede tilgang til fremtidens kontor gør, at medarbejderinvolveringen bliver både praktisk tilgængeligt og overskuelig af håndtere. Og med vores SpacePro-software kan vi nemt synliggøre de potentielle ligheder eller forskelle i arbejdsgange og kontorbehov, der tit kan være fra en afdeling til en anden i virksomheden. Den unikke viden kan vi med vores software omsætte til konkrete, visuelle muligheder for kontormiljøet hos hver enkelt kunde.

Vores databaserede tilgang betyder også, at vi kan identificere de ofte underliggende, værdiskabende relationer internt i virksomheden, som kontormiljøet skal kunne rumme og understøtte. Og så kan vi filtrere og kombinere hver enkelt kundes unikke, organisatoriske data og derved skabe et unikt, virtuelt bud på den fremtidige spaceplanning direkte i vores softwareplatform.

Åbne kontorlandskaber

I forlængelse af vores databaserede tilgang kan vi desuden komme med en kvalitativ og faktuel vurdering af, om et åbent kontorlandskab kan være en god løsning. Åbne kontorlandskaber er typisk indrettet med fælles arbejdsstationer uden skillevægge eller afskærmning. Det er en kontorindretning, der både kan have fordele og ulemper. Men om det er det ene eller det andet afhænger fuldstændig af den enkelte virksomheds kultur og DNA.

Med åbne kontorlandskaber kan medarbejderne nemt interagere og samarbejde. Det bidrager til at højne det sociale sammenhold og følelsen af fællesskab. Åbne kontorlandskaber inviterer også til øget samarbejde, bl.a. fordi det er nemmere at sparre med en kollega eller spørge en kollega om hjælp eller vejledning, hvis man sidder tæt på hinanden rent fysisk.

På den måde kan åbne kontorfællesskaber altså være med til at øge effektiviteten og forbedre kvaliteten af arbejdet. Da medarbejdere samtidig ikke er bundet af faste arbejdsstationer, øger det fleksibiliteten for den enkelte medarbejder, så de i langt højere grad kan tilpasse kontoret i forhold til deres arbejdsopgaver.

Overgangen til de langt mere fleksible og virtuelle arbejdsformer har i dag vendt op og ned på mange virksomheders tilgang til kontorlejemålet. Øget accept og brug af hjemmearbejde, som coronakrisen i stor stil har åbnet for, viser, at virksomheder ofte kan skrue ned for antallet af faste arbejdsstationer.

Det giver helt nye muligheder for at optimere på kontorbehovet og udnyttelsen. Hertil kommer muligheder for at spare store summer på huslejen uden at gå på kompromis med kontorniveauet for de medarbejdere, der også i en virtuel tidsalder møder fysisk ind. Åbne kontorlandskaber kræver mindre plads, og det kan selvfølgelig derfor ofte også resultere i besparelser på indretning og lejeudgifter.

Book os til et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår potentielle gevinster ved at optimere jeres kontor