KONTRAKTFORHANDLING

RIGHTSIZE er din forhandlingspartner

I dag står virksomheder ofte alene i mødet med professionelle aktører som mæglere og udlejere. Derfor kender de måske heller ikke de muligheder for at udvikle kontoret, der ligger i lejekontrakten.

Som professionel rådgiver, der alene varetager lejers interesser, hjælper vi i RIGHTSIZE med al nødvendig viden og support til forhandling – både når det eksisterende kontor skal udvikles eller når et nyt lejemål skal forhandles på plads.

Med mange års erfaring og dyb indsigt i det professionelle udlejningsmarked skaber vi et solidt og fuldt gennemsigtigt beslutningsgrundlag for vores kunder. Uanset, om de overvejer et nyt kontor – eller blot ønsker at udnytte de eksisterende rammer endnu mere optimalt – står RIGHTSIZE som noget unikt i det danske marked 100 procent på lejers side

Genforhandling – en overset mulighed

Mange virksomheder overser i dag deres muligheder, når det kommer til at genforhandle lejekontrakten. Det er en skam, da en genforhandling kan give et billede af de nye muligheder, der tit er i et eksisterende lejemål.

Det gælder alt fra økonomi og varighed på lejekontrakten til renovering, ombygning og ikke mindst en opdatering af kontoret i forhold til den nye virtuelle virkelighed, som mange virksomheder lige nu står i.

Virtuelle samarbejdsformer er nemlig ikke uden udfordringer. Men de er kommet for at blive. Derfor kan virksomheder med fordel selv opsøge de potentielle besparelser og den fleksibilitet, som en optimal udnyttelse af kontoret i en virtuel tid åbner op for. Heri ligger nemlig ofte et potentiale for effektiviseringer af arbejdsdagen – for medarbejderne og for virksomheden som helhed.

Standard lejekontrakter er som udgangspunkt ikke er særligt fleksible. Men det er RIGHTSIZEs erfaring, at du stort set altid kan få genforhandlet din nuværende lejekontrakt, hvis der er behov for at få forhandlet nogle nye og mere fleksible rammer på plads.

Det betyder, at I måske faktisk kan udfolde jeres ønsker og planer for kontorvisionen inden for de nuværende rammer. Det har bl.a. Wineandbarrels.com oplevet, da vi hjalp dem med at genforhandle deres lejekontrakt.

”RIGHTSIZE har hjulpet os med at forhandle en masse nye ting ind i kontrakten, bl.a. at vi nu er sikret, at vi kan blive her i mange år fremover. Det har været vigtigt for os med den sikkerhed. Endvidere har 2MOVE forhandlet på plads, at ejendommen vil blive renoveret. RIGHTSIZE er dybt professionelle, og det betyder, at vi har kunnet fokusere på vores dagligdag og på at drive butikken, mens det hele står på. Deres store erfaring med forhandling og lejekontrakter gør, at vi har fået nogle betingelser igennem, som vi ikke selv ville have været i stand til.” – Jakob Dau, CEO og indehaver, Wineandbarrels.com

Træf beslutninger på viden og indsigt

Mange virksomheder står lige som Wineandbarrels.com foran en beslutning om, hvorvidt det nuværende lejemål skal genforhandles, eller om de skal rykke til nye rammer.

Det er tit en svær proces, da det kræver data og indsigt i, hvad der kan genforhandles i den eksisterende lejekontrakt, og hvad der reelt er af nye muligheder i markedet.

Her hjælper RIGHTSIZE som lejerrådgiver med indsigt og overblik – både i det synlige og det usynlige marked.

Altså de lejemål, der ikke officielt er kommet til leje endnu.

Og ender det med en flytning til nye lokaler, bistår vi med alt lige fra at scanne markedet for muligheder, planlægge fremvisninger, tage dialogen med udlejer og entreprenører samt rådgive i kontraktforhandlingerne.

RIGHTSIZE står for hele processen efter alle gældende juridiske regler på lejemarkedet, og vi har bl.a. advokat med ind over kontrakten. Det betyder, at vores kunder har tryghed gennem hele processen og kan fokusere energien på at drive deres virksomhed.

Med RIGHTSIZE som lejerrådgiver er i sikret:

  • Samling af information og udarbejdelse af forhandlingsstrategi for udvalgte ejendomme
  • Gennemgang af lejekontrakt i forhold til gældende markedsvilkår og afdækning af eventuelle fravigelser og de konsekvenser, det kan have for jer som lejer.
  • RIGHTSIZE er ved lejers side under hele processen, herunder møder med udlejere og eventuelt parallelforhandling af hovedvilkår på to forskellige lejemål
  • Præsentation af endelige vilkår samt beslutning angående valgt lejemål
  • Orienterings- og statusmøder på forhandlingerne, samt koordinering af videre samarbejde med advokat
  • Endelig/afsluttende forhandling med udlejer og gennemgang af endelig lejekontrakt.

Book os til et uforpligtende møde, hvis
du vil høre mere om vores Kontrakt-
forhandling og hvordan vi kan hjælpe dig.