RIGHTSIZE hjælper jer sikkert i mål med lejekontrakten for erhvervslejemålet

Står du som lejer og skal underskrive eller udarbejde en lejekontrakt til jeres fremtidige erhvervslejemål, så er RIGHTSIZE klar med professionel hjælp og sparring. Hos RIGHTSIZE er vi 100 procent på lejers side, og vi hjælper altid kunderne sikkert i mål med lejekontrakt til det nye erhvervslejemål.

Vi har mange års erfaring, og uanset om det er jeres eksisterende lejekontrakt eller en ny, der skal forhandles på plads, sikrer vores tilgang og ekspertise de optimale betingelser og økonomi i lejemålet.

I dag står virksomheder ofte alene over for professionelle aktører som mæglere og udlejere. Naturligt nok kender mange derfor ikke deres rettigheder og derfor heller ikke deres muligheder for at udvikle rammerne for kontoret.

Som professionel lejerrådgiver bidrager RIGHTSIZE med al nødvendig viden og skaber et effektivt beslutningsgrundlag for virksomheder, der overvejer et nyt kontor – eller vil udnytte de eksisterende m2 bedre.

Med RIGHTSIZE som kontraktrådgiver er I sikret:

  • Gennemgang af lejekontrakt i forhold til gældende markedsvilkår og afdækning af eventuelle fravigelser
  • Lejers dedikerede partner i hele processen – heunder møder med udlejere og eventuelt parallelforhandling af hovedvilkår på to forskellige lejemål
  • Præsentation af endelige vilkår og beslutning angående valgt lejemål

Stort potentiale i genforhandling af lejekontrakten

Mange virksomheder overvejer i øjeblikket at genforhandle deres eksisterende lejekontrakt. De vil gerne have et overblik over de nye muligheder, der kan ligge i det eksisterende lejemål. Det gælder alt fra økonomien og længden af lejekontrakten til ny indretning, renovering af ejendom, ombygning eller opdatering af kontoret til en ny virtuel virkelighed.

RIGHTSIZE entydige erfaring er, at de potentielle besparelser og den fleksibilitet, som en optimal kontorudnyttelse åbner op for, er værd at undersøge nærmere. Der gemmer sig nemlig typisk et kæmpe potentiale for forbedring og tilpasning til en dynamisk virkelighed.

Standardlejekontrakter er som udgangspunkt ikke særlig fleksible. Men det er faktisk stort set altid muligt at få åbnet lejekontrakten og forhandle nogle mere fleksible rammer på plads. På den måde kan virksomheder ofte udfolde og gentænke nogle af deres planer for kontorvisionen og fremtidssikre det eksisterende kontor.

Beslutningen om, hvorvidt det eksisterende lejemål skal genforhandles, eller om kontorbehovet i virkeligheden kræver et helt nyt lejemål er ikke let. Det kræver data og indsigt i, hvad der kan genforhandles i den eksisterende lejekontrakt og det kræver et klart billede af mulighederne i erhvervsmarkedet – både det synlige og det usynlige marked – altså det der ikke officielt er kommet til leje på markedet endnu. Og her kommer de fleste virksomheder til kort.

Også her hjælper RIGHTSIZE virksomheder trygt og sikkert med at træffe en vigtig strategisk beslutning på et fuldt oplyst grundlag. Og ved behov for en flytning bistår vi med alt: Lige fra det at scanne markedet for muligheder til det at planlægge fremvisninger, tage dialogen med udlejere og entreprenører – og senere rådgive i kontraktforhandlingerne.

Hos RIGHTSIZE står vi for hele processen efter alle gældende, juridiske regler på lejemarkedet. Vi har bl.a. vores advokat med ind over kontrakten. Det betyder, at vores kunder har fuld tryghed og kan holde fokus på at drive virksomhed. I virkeligheden skal de kun tage stilling til de muligheder, vi forhandler os frem til og præsenterer dem for.

Uanset om det er en eksisterende eller en ny lejekontrakt, der er i spil, så er det essentielt at have eksperter med på råd. Eksperter, der som RIGHTSIZE er vant til at forhandle de rigtige kontrakter i hus. Det gælder i forhold til at sikre fleksible rammer og indretningsmuligheder, men også i forhold til økonomien, fremtidige huslejestigninger, løbetid og opsigelse samt udgifter til lejemålet ved fraflytning.

Med RIGHTSIZE er I sikret:

  • Samling af information og udarbejdelse af forhandlingsstrategi for udvalgte ejendomme.
  • Indledende møder med udlejere og eventuelt parallelforhandling af hovedvilkår på to forskellige lejemål.
  • Præsentation af endelige vilkår samt beslutning angående valgt lejemål.
  • Orienterings- og statusmøder på forhandlingerne samt koordinering af videre samarbejde mellem advokat og jer.
  • Endelig/afsluttende forhandling med udlejer og gennemgang af endelig lejekontrakt.

Hvis I beslutter jer for at flytte til et nyt lejemål, finder og udvælger vi 5-6 af de mest relevante lejemål. Herefter beslutter vi sammen, hvilke lejemål vi udvælger til besigtigelse og dialog med udlejer. RIGHTSIZE er sammen med kunderne på hele rejsen. Lige fra vision og søgning til eksekvering og optimering af de nye rammer.

Kort sagt, vi skaber tryghed og fremdrift fra dag ét. Endelig hjælper vi også kunder med indretningen af det nye kontor eller med optimering og gentænkning af det gamle.

Book os til et uforpligtende møde, hvis du vil høre mere om vores Kontraktforhandling og hvordan vi kan hjælpe dig.