Konkurrencen om fremtidens medarbejdere har aldrig været hårdere. Derfor opruster flere og flere virksomheder ved at gøre deres kontorer mere attraktive, funktionelle og fleksible. Det mærker vi klart hos RIGHTSIZE. For kontoret er blevet en væsentlig paramenter i at tiltrække og fastholde de gode medarbejdere.

Skal vi også hjælpe jeres arbejdsplads med at blive mere attraktiv? RIGHTSIZE hjælper nemlig med alt lige fra kontorvision til eksekvering og optimering af det eksisterende kontor.

For mange vil ”Arbejdspladsen 2.0”, som post-corona organiseringen er blevet kaldt, kræve en strategisk kolbøtte, der vender virksomhed og organisation 180 grader. Hvor udgangspunktet før var de fysiske rammer, bliver det virtuelle fremover en lige så stor del af hovedingrediensen.

Overgangen til langt mere fleksible og virtuelle arbejdsformer med afsæt i Zoom, Teams og Google Meet
vender nemlig op og ned på mange virksomheders tilgang til kontorlejemålet.

Hjemmearbejde, som corona-krisen i stor stil har åbnet op for, viser, at der bl.a. kan skrues på antallet af faste arbejdsstationer. Det giver helt nye muligheder for at optimere kontorbehovet. Hertil kommer muligheder for at spare millioner på huslejen uden at gå på kompromis med kontorniveauet for medarbejderne, der møder fysisk ind.

Selv om medarbejdere i langt højere grad end før corona pandemien foretrækker det frie og fleksible arbejdsliv med masser af hjemmearbejde, så er der nemlig stadig medarbejdere på kontoret selv om det måske ikke er så mange som tidligere.

Det betyder, at det ”normale” kontor med faste arbejdspladser til hver enkelt medarbejder, møderum mv. skal gentænkes. For hvis alle medarbejdere ikke møder ind hver dag, så skal der ikke bruges så meget plads som tidligere på skriveborde, mødelokaler, mv.

Dermed bliver der ofte mere plads til innovative projektmiljøer, deep-spacerum, træningsrum mm, som medarbejderne kan få glæde af – og som også gør det sjovere og attraktivt at komme ind på kontoret.

Som den eneste dedikerede lejerrådgiver på ejendomsmarkedet rådgiver RIGHTSIZE bl.a. om optimering af kontorudnyttelse. Med mere end 10 års erfaring og med hjælp fra avanceret teknologi bidrager vi med indsigt og viden til virksomheder, der overvejer et nyt kontor. På samme måde hjælper vi virksomheder, der vil udnytte og indrette de eksisterende kontorrammer bedre.

Hos RIGHTSIZE har vi bl.a. specialiseret os i at indrette kontormiljøer, der engagerer og inspirerer og derved bidrager til en væsentlig værdiskabelse. Altid med afsæt i hver enkelt kundes strategi og kontorvision. Vi samarbejder i dag med en række af Danmarks dygtigste indretningsarkitekter, og vi samarbejder selvfølgelig også gerne med eksisterende arkitektteams hos kunderne.

Unik indsigt i medarbejdernes arbejdsvaner

Det er helt afgørende for virksomheders evne til at omsætte ambitioner til positive resultater og god medarbejdertrivsel, at man har indsigt i medarbejdernes måde at arbejde på. Herunder hvilke behov og ønsker har i forhold til at præstere optimalt – både sammen og hver især.

Derfor har RIGHTSIZE udviklet en unik, datadrevet tilgang. Helt konkret så foregår det på den måde, at vi indhenter data og viden fra hele organisationen. Det omfatter bl.a., at vi digitalt laver interview med alle medarbejdere som selve grundlaget for vores rådgivning. Denne tilgang giver os en unik indsigt og viden om jeres behov, uformelle og formelle netværk og kulturen. Og med vores SpaceProTM software omsætter vi indsigterne i konkrete, visuelle muligheder for indretningen af jeres kontormiljø.

Det er det vi hos RIGHTSIZE kalder RIGHTSIZING af kontormiljøet. RIGHTSIZING er en reel økonomisk og strategisk mulighed for virksomheder i alle størrelser. Og det smarte ved at begynde at se kontorlejemålet som andet og mere end statiske m2 er, at det giver virksomheder en ny knap at skrue på i forhold til økonomi – og i forhold til at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere.

Vores rådgivning omkring RIGHTSIZING handler basalt set om at udnytte kvadratmeterne smartere. Gør I det, så kan I f.eks. også arbejde med at skalere eller tilpasse indenfor de nuværende rammer. Det frigør relativt store økonomiske muskler, der så kan investeres i vækst.

Hos RIGHTSIZE er vi med hele vejen. Vi styrer processen fra start til slut, og vi rådgiver om den bedste løsning, så kontorvisionen bliver integreret og forankret i den helt rette indretningsplan.

Book os gerne til et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår muligheder og potentielle gevinster ved at optimere jeres kontor. Skriv til os på hej@rightsize.dk

Book os til et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår potentielle gevinster ved at RIGHTSIZE jeres kontor.