Overalt i markedet er virksomheder i gang med at gentænke deres kontormiljø. Typisk for at øge fleksibiliteten for medarbejderne og styrke samspillet med de virtuelle samarbejdsformer, som for alvor har vundet indpas. Men det er ofte svært og udfordrende for virksomheder at navigere i den nye virkelighed på markedet for kontorlejemål og få et overblik over de reelle muligheder. Eksempelvis om man kan optimere det eksisterende kontor, eller om man skal finde nye rammer for virksomheden.

Et samarbejde med RIGHTSIZE betyder, at I er sikret hjælp i alle faser af lejerådgivningen på vejen mod det nye kontorlejemål eller gentænkning af det eksisterende. Som lejerrådgiver hjælper vi med alt lige fra det at finde jeres fremtidige kontor og nærlæse lejekontrakten til at planlægge og håndtere selve indretningen af kontoret.

Med de nye tider efter pandemien, hvor virtuelle samarbejdsformer har vundet indpas og mere fleksible arbejdsformer vinder frem, rummer kontorlejemålet et stort potentiale for optimering og besparelser. For sætter man ind for at tilpasse kontorbehovet, er der kontante muligheder for at forbedre økonomien for kontorlejemålet.

Faktum er dog, at det kræver dyb indsigt i og forståelse af de muligheder, der er i et eksisterende kontorlejemål, hvis man skal forstå, hvad man som virksomhed har af alternative kontormuligheder. Her hjælper RIGHTSIZE i øjeblikket rigtig mange virksomheder med at gentænke og tilpasse deres kontormiljø til de nye tider.

Hos RIGHTSIZE har vi en dyb indsigt i erhvervslejemarkedet, og som noget helt unikt hjælper vi dig med at få klarhed over alle aspekter af kontordrømmen. Herunder hensynet til kulturen, jeres faktiske behov, placeringen, økonomien og indretningen af de fysiske rammer for det nye kontorlejemål.

Unik indsigt i markedet for kontorlejemål

Derfor ved vi, at det er altafgørende at skabe overblik over såvel kontordrømmen som de muligheder, der reelt er mht. ledige kontorlejemål – eller de, som er på vej til at blive ledige. RIGHTSIZE har stor erfaring med netop kunsten at finde de helt rigtige, nye kontormuligheder for vores kunder. Både i det synlige marked og via vores egen off-market database, hvor vi lige nu har ca. 500.000 ”hemmelige” m2 til rådighed.

RIGHTSIZE har med andre ord en unik indsigt i erhvervslejemarkedet. Og med vores solide markedskendskab og netværk sikrer vi optimale betingelser for, at vores kunder inder sig trygt til rette i det helt rigtige kontor.

Ikke mindst muligheden for at udvide jagten på det nye kontor med kontorlejemål, der reelt ikke er på markedet endnu, har igen og igen været en uvurderlig hjælp for kunder med specielle eller særlige ønsker. Her rummer RIGHTSIZEs ”off-market”-database i dag et bredt udsnit af alle typer lejemål.

Skab plads til de hybride arbejdspladser

Hos RIGHTSIZE hjælper vi hver dag virksomheder med at indrette fremtidens arbejdsplads optimalt. Også, når vi taler om de nye hybride arbejdspladser og virtuelle samarbejdsformer. Og i den proces erfarer mange af vores kunder, at indførelsen af de hybride arbejdspladser kræver en markant ændring i arbejdskulturen og nye måder at arbejde på.

Det skal den nye indretning af kontoret selvsagt tage højde for. Virksomhedernes kontorer skal gentænkes omkring og for de ansatte og med dyb indsigt i netop deres adfærd og de aktiviteter, de udfører i løbet af dagen.

Med afsæt i vores digitale analyseværktøjer hjælper vi virksomheder fra start til mål på netop den rejse i form af en velafprøvet og struktureret metode til at udnytte indsigter fra organisationen og medarbejderne.

Vores datadrevede tilgang gør det mulighed for os at hjælpe hver kunde med at indrette den mest effektive og optimale arbejdsplads ud fra netop deres ambitioner og strategi – og ikke mindst medarbejdernes behov. Det er et koncept, som vi kalder RIGHTSIZE.

Med afsæt i data og indsigter fra digitale interviews af medarbejderne – naturligvis nøje afstemt med de projektrammer ledelsen har opsat – har vi specialiseret os i at udarbejde konkrete optimeringsplaner af de fysiske rammer for kontorlejemålet.

Vejen til god trivsel og bedre bundlinje

De nye virtuelle og hybride kontorkoncepter, gør virksomheder og organisationer langt mere effektive. Det skyldes bl.a., at fleksibilitet og virtuelle samarbejdsformer har vist sig at understøtte og skabe øget engagement og produktivitet hos medarbejderne – og i sidste ende bedre økonomiske resultater i mange virksomheder.

Samtidig er virksomheders evne til at imødekomme medarbejdernes krav og forventninger til den moderne arbejdsplads blevet afgørende for at tiltrække talent og kompetencer i et konkurrencepræget jobmarked. Alt det til sammen stiller nye krav til kontorkoncepter, workflows, teknologi og de værktøjer, der anvendes på arbejdspladserne. Det kan vi også hjælpe jer med hos RIGHTSIZE.

Book os til et uforpligtende møde, hvis du vil høre mere om vores Kontraktforhandling og hvordan vi kan hjælpe dig.