5 gode råd! Sådan gør du kontoret klar til en ny virkelighed!

 

Når vi forhåbentlig snarligt kan genåbne kontorerne, er der et indlysende behov for at gentænke organisering og den langsigtede brug af de fysiske rammer i mange virksomheder. Hos RIGHTSIZE er vi allerede i fuld gang med at hjælpe og facilitere de processer hos en lang række af virksomheder, så de er klar til en ny virkelighed.

Det er et arbejde, der kræver en ny strategi for kontoret, der sikrer engagement, produktivitet og i sidste ende økonomiske resultater i en verden, hvor de ansatte frit flekser mellem hjemmet og kontoret mv. Alt sammen for optimalt at understøtte og hjælpe medarbejderne til at performe – uanset hvor i verden, de befinder sig.

For mange vil ”Arbejdspladsen 2.0”, som post-corona organiseringen er blevet kaldt, kræve en strategisk kolbøtte, der vender virksomhed og organisation 180 grader. Hvor udgangspunktet før var de fysiske rammer, bliver det virtuelle fremover en del af ingrediensen. Det kalder vi hos RIGHTSIZE RightSize.

Som den eneste dedikerede lejerrådgiver på ejendomsmarkedet rådgiver RIGHTSIZE bl.a. om optimering af kontorudnyttelse. Med mere end 10 års erfaring altid på lejers side og med hjælp fra avanceret teknologi, bidrager vi med indsigt og viden til virksomheder, der overvejer et nyt kontor – eller vil udnytte eksisterende rammer bedre.

Her får du fem vigtige nedslag på vejen mod et nyt, virtuelt kontor-paradigme:

Anerkend, at hjemmearbejde ikke er godt for alle. Nogle vil mistrives og visne i en mere virtuel konstruktion. Her har HR en vigtig opgave med at sikre, at åbenhed og dialog er en central del af en ny strategi for kontormiljøet.

 Kortlæg alle jobfunktioner – nogle er mere oplagte til hjemmearbejde end andre. Det handler bl.a. om, hvordan arbejdet udføres, hvor ofte og længe teaminteraktioner sker samt hvor stor kontakten er med andre teams i organisationen.

Analyser det eksisterende kontormiljø og afdæk behovet for rå m2, mødefaciliteter, arbejdspladser, mm. på både kort og lang sigt. Den nye virkelighed giver oplagte muligheder for at skære til og gøre plads til mere virtuelle mødeformer. Men det kræver den nødvendige indsigt og erkendelse at skære til på en klog måde.

Digitaliser analoge processer og arbejdsgange. Der findes masser software til at automatisere og digitalisere old ways of working. Øvelsen i sig selv vil spare tid og resurser, men det vil også sikre optimal support til mere virtuelle samarbejdsformer.

Opgrader den teknologiske værktøjskasse. En effektiv virtuel organisation kræver teknologi, der bringer kollegaer sammen uanset lokation. Det handler bl.a. om netværk, gode video- og samarbejdsteknologier, effektiv præsentations- og dokumentstyring og cybersikkerhed. Kodeordet er friction-less. Altså at alt sker uden gnidninger og på en integreret, intuitiv og effektiv platform.

Vi er naturligvis også klar til at hjælpe dig godt på vej mod ”Arbejdspladsen 2.0”.