Beslutninger baseret på indsigt

 

Fremtidens hyperfleksible kontor er hverken en topdown øvelse for ledelsen eller en generisk pakkeløsning, der kan foldes ud over virksomheden. Det er en individuelt tilpasset tilgang, og her er RIGHTSIZE’s RIGHTSIZE i dag et velafprøvet og kvalitativt koncept, der skaber det helt nødvendige grundlag for at udforme og skabe et nyt kontorparadigme.

Udgangspunktet i RIGHTSIZE er, at der ikke findes én gylden løsning for fremtidens kontor og arbejdsmiljøet. Virksomheder og kulturer er vidt forskellige. Det samme er behov og krav til fremtidens kontor. Dette skal gentænkningen af kontoret som kulturbærende udviklingscentrum tage højde for.

Derfor tager RIGHTSIZE af kontoret afsæt i, hvordan man kommer i gang og træffer beslutninger på et 100 pct. oplyst grundlag. Her hjælper vi med en styret, analytisk og dokumenteret proces virksomheder og organisationer til at udvikle og forme kontoret nede fra og op.

Det er nemlig forudsætningen for succes, at kulturen flytter med ind i det opdaterede kontor sammen med alle nødvendige fleksible muligheder for at arbejde effektivt sammen i teams, større projektgrupper, individuelt og rent virtuelt.

RIGHTSIZE har i 2020 hjulpet en 200 mand stor københavnsk virksomhed med en stor RIGHTSIZE-opgave. 4.000 m2 kontor skulle gentænkes fordi forventet 20 pct. af medarbejderne konstant ville arbejde fra distancen. Efter en proces med digitale værktøjer fra REWORC (WorkNavigator™ og SpacePro™), gentænkning af space og forhandling med udlejer har RIGHTSIZE sammen med kunden realiseret en besparelse på 15,9 millioner kr. på huslejen over 5 år. De første 1,3 millioner kr. allerede det første år. Efter flytte-, inventar- og rådgiveromkostninger.