Erhvervslejemålenes økosystem

Ligesom der er fødekæder i naturen, er der også en slags økosystemer på det københavnske marked for erhvervslejemål.

Det er en naturlig og ret sjov mekanisme at følge på tæt hold. Gennem vores kunder og netværk ser vi, hvordan én virksomheds flytning betyder en rokade på de interessante og eftertragtede lejemål. Når én virksomhed flytter, rusker det op i resten af økosystemet. Total domino-effekt.

Synergi og inspiration

Ligesom i skak er rokaden et træk i spillet om de gode felter. På de gode erhvervslejemål køber man sig dels ind ind i et velindrettet lejemål, dels et miljø af dygtige virksomheder med inspirerende mennesker, som man kan spejle sig i. Det er akkurat, som når man køber bolig som privatperson. Man vil gerne bo sammen med nogen, man kan identificere sig med.

Den synergi, det giver at være i et inspirerende miljø med ligesindede, understøtter kontorets funktion som kultur-driver, der skaber ramme for vækst.

Mennesket i centrum

Med et attraktivt kontor i et spændende miljø har man reel indflydelse i forhold til at tiltrække de profiler, man søger til virksomheden. Og de rammer, der skabes på et kontor, er også med til at definere, hvor produktive medarbejderne er. Kendetegnet for de fremadstormende virksomheder, vi har arbejdet med, er, at mennesket er i centrum, og at kontoret er et sted, hvor det er fedt at bruge sin tid i virksomhedens tjeneste. Man kan snakke nok så meget økonomi og produkt, men intet team – intet grundlag for at lave et produkt, der kommer til at lette.

Rift om de gode lokaler

Kontoret kan altså være en accelerator til virksomhedens vækst, og det ved virksomhedslederne. Derfor er der rift om de gode lokaler i de gode miljøer. De kontorer, der nærmest i klynger huser spændende virksomheder, og hvor miljø og personligheder er det bærende, står ikke tomme: De ryger hurtigt til andre, der er i økosystemet.

Således har vi senest hjulpet Pleo på plads i et nyt kontor på Sortedam Dossering. Virksomheden flyttede ud af deres roof top-kontor hos Founders på Skelbækgade, der nu skal være rammen om Good Monday, der har haft så meget fart på, at de er vokset ud af de lokaler, de lejede af Tattoodo i Trikotagen på Islands Brygge. Her bor også Drive, der nu rykker ind i Hello Groups tidligere lokaler, efter Hello Group flyttede ind til Adelgade og blev til Hello Great Works  …. Så nu er der rokade igen, og spørgsmålet er, hvem fra økosystemet, der er klar til at rykke ind i det kreative epicenter på Trikotagen.

Læs om, hvordan I undgår at have i en situation, hvor I får dårlige vilkår i jeres erhvervslejemål end nye lejere …