Gør kontoret klar til en ny virkelighed!

 

Covid-19 pandemien har givet hårde og barske oplevelser. Men det har også givet mange erfaringer. Vi har fundet ud af at hele kontor-Danmark faktisk kan fungere på nye måder. Og at der er funktioner eller opgaver, som kan løses ligeså fint hjemmefra. Det giver en række nye muligheder i forhold til at tænke kontormiljøer på.

Det gælder naturligvis også på de offentlige kontorer. Tænk hvis en afdeling på 300 medarbejdere, alle sammen arbejder hjemmefra én dag om ugen, og gør det med glæde.

Det nedsætter lokalebehovet med 20%, og giver kommunen mulighed for at skære eksterne lejemål fra, og hjemtage medarbejdere derfra og til rådhuset. Samtidig kan det frigøre kommunale midler til at prioritere højere medarbejdertrivsel, flere hænder og god kernevelfærd.

RIGHTSIZE er eksperter i at tænke kontorvision 2.0 og optimere på arbejdspladserne til den nye virkelighed.