Hurtig Coronaomstilling vil ændre arbejdsformen fremover

Gode erfaringer fra Coronakrisen har skabt appetit på forandring af arbejdsformer hos kommunerne.

Ligesom private virksomheder, blev kommunerne fra den ene dag til den anden kastet ud i en digitaliseringsproces, som krævede omstilling på rekordtid. Videomøder gik fra at være ukendt land til the new normal. Her opdagede mange, hvor meget tid der spares når transport frem og tilbage trækkes fra og hvor effektive møderne bliver, når folk ikke snakker i munden på hinanden.

I en undersøgelse foretaget af Momentum, svarer 59 procent af de adspurgte repræsentanter i kommunerne, at erfaringerne fra Coronakrisen vil medføre store eller meget store ændringer i deres måde at arbejde på fremover. Den uvante arbejdssituation har betydet, at medarbejderne har fået en markant større tryghed i forhold til at bruge digitale værktøjer, og at de på rekordtid er blevet rigtigt gode til at anvende værktøjerne.

Det oplever vi også hos RIGHTSIZE hvor flere af vores kunder ser ind i mulighederne ved at RIGHTSIZE kontoret ved at se ind i hvordan kontorkvadratmeterne kan optimeres, hvis medarbejderne har muligheden for at arbejde hjemme et par dage om ugen. Det er en besparelse, der er til at føle på.

Disse ændringer har i høj grad betydning for fremtidens kontor, som skal kunne nogle andre ting end hidtil. En tilpasning af kontoret til fremtidens arbejdsform, vil ikke kun højne kvaliteten af arbejdet, men også kunne ses direkte på bundlinjen.

Artiklen er inspireret af: https://www.berlingske.dk/virksomheder/hurtig-coronaomstilling-i-kommunerne-aendrer-arbejdsformen