Kæmpe potentiale i fleksible og virtuelle arbejdsvaner

I Estate Media forklarer CEO Jacob Garder hvordan Covid-19 pandemien har sat gang i en gennemdigitalisering af måden, vi arbejder på. Overgangen til virtuelle arbejdsformer med afsæt i Zoom, Microsoft Teams og Google Meet gør det muligt at optimere kontorbehovet og spare millioner på husleje.

Den seneste tid har vendt op og ned på virksomheders tilgang til kontorlejemål. Hjemmearbejde, som coronakrisen har åbnet op for, viser, at virksomheder kan spare millioner på husleje bl.a. ved at skrue på antallet af arbejdsstationer. Uden at gå på kompromis med kontorniveauet for medarbejderne.

Fleksible og virtuelle arbejdsvaner åbner op for nye måder at indrette kontoret på. Det gør kontorlejemålet til en langt mere dynamisk størrelse i økonomien, der hele tiden kan og skal justeres ud fra behovet i virksomhederne. RIGHTSIZE oplever, at det er en stigende tendens på tværs af brancher og både i større og mindre virksomheder.

Jacob Garder uddyber til Estate Media:

Om noget har coronakrisen vist, at virksomheder med stor fordel kan gentænke deres kontorbehov og hele tilgangen til de fysiske rammer. Der ligger et kæmpe uudnyttet potentiale i at gøre op med idéen om ét bord, én medarbejder og det, at alle medarbejdere nødvendigvis skal være på kontoret hver dag.”

 Du kan læse hele artiklen fra Estate media her: https://estatemedia.dk/dk/2020/06/17/lejeraadgiver-ser-kaempe-potentiale-i-fleksible-og-virtuelle-arbejdsvaner/