Kampen om medarbejderne!

 

En nyere udfordring har vist sig på det danske arbejdsmarked: Vi kommer til at mangle arbejdskraft i den nærmeste fremtid og en lang periode fremover!

Manglen på arbejdskraft viser sig allerede nu indenfor visse medarbejdergrupper, og vil blot forstærkes yderligere, når de små årgange skal afløse de store årgange der p.t. er på arbejdsmarkedet. Efterspørgslen på dygtige medarbejdere og på medarbejdere med særlige kompetencer er allerede stor.

Løsningen er måske ikke så ligetil, da det forventes at alle måske arbejder mere og længere, men hvad skal få os til det i et velfærdssamfund, hvor det ikke nødvendigvis er realisering af den økonomiske motivation for den enkelte der er løsningen?

Evnen til at kunne fastholde og tiltrække disse medarbejdere længere på arbejdsmarkedet skal derfor være i fokus hos de danske virksomheder. Hvis virksomheden skal lykkes, skal der kigges bredere og hele vejen rundt.

De fysiske rammer på kontoret er en vigtig brik

Efterspørgslen og fastholdelse af de kompetente ressourcer bør derfor være et vigtigt fokus område for virksomhederne. Det er både evnen til at kunne fastholde dygtige medarbejdere, evnen til at kunne tiltrække nye dygtige medarbejdere og evnen til at kunne tiltrække medarbejdere med særlige kompetencer.

Naturligvis skal virksomhederne hele vejen rundt – alt lige fra dygtige ledere, god kultur, et godt arbejdsmiljø, fleksibilitet men især også de fysiske rammer spiller ind.

Fremtidens kontor som fokusområde til fastholdelse og rekruttering

Optimering af de fysiske rammer på kontoret er et stærkt tiltag i forhold til, at sikre den rigtige balance på centrale spørgsmål som:

  • Hvordan sikrer vi at arbejdet og aktiviteterne udføres hvor det er mest hensigtsmæssigt og af glade medarbejdere i trivsel?
  • Hvordan får vi kontor, hjemmearbejde og satellitarbejde til at spille hinanden bedre, og hvordan skal det indrettes så der støttes bedst op om aktiviteterne?
  • Hvilke kommercielle muligheder er der i markedet, og hvordan sættes en solid business case op på den ændrede form af arbejde og brug af kontor?

Der er i øjeblikket en øget aktivitet blandt virksomhederne for enten at indføre nye måder at arbejde på eller for at revidere og forny eksisterende. Og en af de tydelig bagvedliggende motivationsfaktorer er netop at kunne fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere.

Hvis I ligesom mange andre overvejer disse elementer omkring arbejde og kontor, så har RIGHTSIZE et koncept der kan hjælpe jer på vej til at styrke jeres kultur og forretning via kontoret.

At RIGHTSIZE en virksomheds kontor til fremtidige arbejdsformer er min optik et af de mest effektive og tydelige ledelsesværktøjer mod fremtidens succes.