Kontorkonceptet er blevet et centralt konkurrenceparameter

Nye kontorkoncepter har med hybride kontorløsninger, øget hjemmearbejde og nye digitale løsninger givet en fleksibilitet, der gør mange virksomheder langt mere effektive end før pandemien.

Overraskende for nogle har udviklingen i måden, man organiserer sig på, de seneste to år skabt et enormt momentum for erhvervslivet, som rigtig mange virksomheder lige nu har behov for at omstille sig til.

Udviklingen sker i takt med, at medarbejdernes ønsker og forventninger til den moderne “workplace experience” og fleksibilitet, er blevet et konkurrenceparameter når der skal tiltrækkes talent og kompetencer i et konkurrencepræget jobmarked. Det stiller derfor nye krav til kontorkoncepter, workflows, teknologi og de værktøjer, der anvendes på arbejdspladserne.

Hos RIGHTSIZE har vi specialiseret os i RIGHTSIZE af virksomheders fremtidige kontorkoncepter. Med afsæt i data og indsigter fra digitaliserede interviews af medarbejderne, og som er afstemt med de projektrammer ledelsen har opsat, udarbejder vi konkrete forslag til optimering af de fysiske rammer.

Vi dækker alle facetter af det nye kontorparadigme.

Book os til et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår gevinsterne af RIGHTSIZE i jeres kontormiljø.