ERHVERVSFLYTNING
FÅ PROFESSIONEL RÅDGIVNING

Det er notorisk svært for virksomheder at overskue mulighederne i forhold til, om man skal optimere det eksisterende kontor, eller om det er tid til at indlede jagten efter nye kontorfaciliteter.

Men uanset om I står foran en erhvervsflytning, eller vil optimere de eksisterende rammer, så er RIGHTSIZE klar med professionel rådgivning. Og med Danmarks eneste lejerrådgiver på det professionelle marked som en del af holdet, får I et fuldt overblik over jeres reelle og bedste muligheder i et ofte svært tilgængeligt lejemarked.

Hos RIGHTSIZE har vi stor erfaring med det københavnske ejendomsmarked, som vi afsøger dagligt for nye muligheder – både de synlige og de skjulte perler. Med vores spidskompetence som lejers rådgiver hjælper vi dagligt virksomheder med at få klarhed over drømme, kulturhensyn, kontorbehov, placering og økonomi. Hertil kommer rådgivning omkring de fysiske rammer og funktionen for det nye eller det nyindrettede kontor.

Beslutter I at flytte til et nyt lejemål, så finder og udvælger vi fem-seks af de mest relevante lejemål for jer. Det sker som afsæt for en fælles vurdering af, hvilke lejemål, der skal udvælges til besigtigelse og indledende dialog med udlejer.

Med RIGHTSIZE som rådgiver er I sikret:
1. Udarbejdelse af forhandlingsstrategi for udvalgte ejendomme.
2. Gennemgang af lejekontrakt i forhold til gældende markedsvilkår og afdækning af eventuelle fravigelser.
3. RIGHTSIZE som lejers dedikerede rådgiver under hele processen, herunder møder med udlejere og eventuelt parallelforhandling af hovedvilkår på to forskellige lejemål.
4. Præsentation af endelige vilkår samt beslutning angående valgt lejemål.
5. Endelig/afsluttende forhandling med udlejer.

 

Hos RIGHTSIZE er vi sammen med kunderne på hele rejsen mod fremtidens kontor. Herunder udvikling af ny kontorvision samt eksekvering og/eller optimering. Det betyder, at vi også hjælper mange virksomheder med indretningen af det nye kontor eller med optimering og gentænkning af det gamle.

Den røde tråd i vores rådgivning er egentlig enkel: Den rigtige indretning af kontoret påvirker kultur, trivsel og produktivitet positivt, når den spiller optimalt sammen med virksomhedens DNA og strategiske mål. Det er her, vi er eksperter hos RIGHTSIZE.

I arbejdet med at udvikle den optimale og unikke spaceplanning for hver kunde, indsamler vi altid data og viden fra hele organisationen. Det indebærer, at vi digitalt interviewer alle medarbejdere for at opnå et solidt grundlag for vores videre rådgivning.

Denne tilgang giver os en særlig indsigt i form af konkret viden om virksomhedens og ikke mindst de ansattes behov, de uformelle og formelle netværk og kulturen. Alt sammen vigtige data, som vores SpaceProTM software herefter omsætter i konkrete, visuelle muligheder for kontormiljøet.

RIGHTSIZEs databaserede tilgang til fremtidens kontor gør, at medarbejderinvolveringen bliver både praktisk tilgængeligt og overskuelig af håndtere. Og med SpaceProTM-softwaren kan vi nemt synliggøre de potentielle ligheder eller forskelle, der tit kan være fra en afdeling til en anden i virksomheden.

Vores databaserede tilgang betyder også, at vi kan identificere de ofte underliggende, værdiskabende relationer internt i virksomheden, som kontormiljøet skal rumme og understøtte. Og så kan vi filtrere og kombinere hver enkelt kundes unikke, organisatoriske data og derved skabe et unikt, virtuelt bud på den fremtidige spaceplanning direkte i vores softwareplatform.