Et samarbejde med RIGHTSIZE betyder, at I er sikret hjælp i alle faser af lejerådgivningen på vejen mod det nye erhvervslejemål. Som lejerrådgiver hjælper vi med alt lige fra det at finde jeres fremtidige erhvervslokaler og nærlæse lejekontrakten til håndteringen af selve indretningen af det nye kontor.

Så med RIGHTSIZE får I med en og samme partner et solidt og fuldt gennemsigtigt beslutningsgrundlag i alle lejerådgivningens faser. Og som noget helt unikt på det danske marked står RIGHTSIZE 100 procent på lejers side i mødet med de professionelle udlejere og deres rådgivere.

Hos RIGHTSIZE har vi en dyb indsigt og erfaring med det professionelle ejendomsmarked. Det sparer vores kunder for den store opgave, det er at finde det helt rigtige fremtidige kontor. Vi afsøger dagligt markedet og derved får vores kunder et unikt indblik i markedet – både det synlige og det usynlige: Altså de erhvervslejemål, der endnu ikke er kommet til leje, men som vi ved, er på vej til at skulle udlejes.

Vi ved, at det at finde de helt rigtige kontorlokaler er en uvant, uoverskuelig og tidskrævende opgave for langt de fleste virksomheder. For med drømmen om nye rammer følger en lang række krav til alt fra praktik og indretning, samspil med kulturen, beliggenhed, mv. Læg dertil, at man som lejer ofte står alene over for professionelle aktører.

Derfor kender de fleste heller ikke deres reelle muligheder for at udvikle rammerne for kontoret i en forhandling med udlejer. Men med Danmarks eneste lejerrådgiver på det professionelle marked som en del af holdet, får I fuldt overblik over jeres reelle og bedste muligheder i et ofte svært tilgængeligt lejemarked.

Hos RIGHTSIZE hjælper vi virksomheder i alle størrelser med at få klarhed over alle kontordrømme, kulturhensyn, behov, placering, økonomi og funktioner for det nye kontor. Og vi med sammen med kunderne på hele rejsen fra vision til eksekvering og optimering af kontormiljøet.

Uanset om kontorjagten ender med en flytning til nye lokaler eller gentænkning af det gamle kontor, så bistår RIGHTSIZE også med rådgivning inden for kontraktforhandling. Som oftest står vi faktisk for hele kontraktprocessen – efter alle gældende juridiske regler på lejemarkedet og med bistand fra vores advokat i hele forløbet.

Når beslutningen om at flytte til nye erhvervslokaler er taget, så hjælper vi med at udarbejde en forhandlingsstrategi for de mest interessante, udvalgte ejendomme. I den proces gennemgår vi også lejekontrakten i forhold til gældende markedsvilkår og afdækning af eventuelle fravigelser.

Som lejers dedikerede rådgiver er RIGHTSIZE desuden med til møder med udlejere og eventuelt parallelforhandling af hovedvilkår på flere forskellige lejemål. Hele processen ender ud i en præsentation af de endelige vilkår og en beslutning angående valg af lejemål, herunder afsluttende forhandling med udlejer.

Hjælp til indretning af det mest effektive kontor

Når det nye kontor er fundet, så hjælper RIGHTSIZE også gerne med planlægning og indretning, så kontoret er optimeret fuldt ud til de nye virtuelle samarbejdsformer og workflows.

Med afsæt i vores SpacePro-software har vi en datadrevet tilgang, der giver os en unik indsigt i medarbejderbehov og kulturen. Det gør det muligt for os at hjælpe kunderne med at indrette den mest effektive arbejdsplads og det optimale kontormiljø ud fra hver enkelt virksomheds ambitioner og strategi – og ikke mindst de ansattes behov. Det er et koncept, vi kalder RIGHTSIZE.

Med RIGHTSIZE får virksomheder skabt medarbejderengagement i de fysiske og organisatoriske forandringer, der følger i kølvandet på indretningen af fremtidens kontor.

Med afsæt i data og indsigter fra digitale interviews med medarbejderne – naturligvis nøje afstemt med de projektrammer ledelsen har opsat, udarbejder RIGHTSIZEs software konkrete forslag og planer til såvel indretningen som optimering af de fysiske rammer.

Book os til et uforpligtende møde, hvis du vil høre mere om vores Kontraktforhandling og hvordan vi kan hjælpe dig.