Hybride arbejdspladser vinder i øjeblikket kraftigt frem hos virksomhederne. Og i processen erfarer mange, at indførelsen af hybridarbejde kræver en betydelig  ændring i arbejdskulturen og nye måder at arbejde på. Hos RIGHTSIZE hjælper vi hver dag virksomheder med at indrette fremtidens arbejdsplads optimalt til de nye virtuelle samarbejdsformer og workflows.

Fremtidens hybride arbejdsplads er en blanding af at arbejde og samarbejde fuldstændigt uhindret på kontoret, derhjemme, ude hos kunder eller et helt fjerde sted. Flere og flere undersøgelser viser, at medarbejdere foretrækker hybridarbejde. Simpelthen fordi fleksibiliteten og muligheden for at fordele tiden mellem hjemmet og arbejdspladsen er blevet et særdeles attraktivt parameter for rigtig mange medarbejdere.

Mange medarbejdere fik smag for den øgede fleksibilitet, det gav dem at arbejde hjemmefra under pandemien. Selv om det er afgørende for virksomhederne, at vi fortsat udnytter fordelene ved at samarbejde fysisk på kontoret, er det at arbejde hjemmefra eller fra distancen kommet for at blive.

I fremtiden bliver det langt mere almindeligt, at man f.eks. booker en plads på kontoret, samtidig med, at kontorfaciliteterne indrettes med afsæt i, hvordan medarbejderne mødes for at arbejde og samarbejde. Det betyder bl.a., at mange ombygger deres kontorarbejdspladser for at skabe værdi for både virksomheden, teams og den enkelte medarbejder.

En ny normal

På den måde har pandemien accelereret en ny normal. Det betyder, at de fleste virksomheder er i gang med at indrette og disponere kontoret helt anderledes end tidligere.

Med afsæt i vores digitale analyseværktøjer hjælper RIGHTSIZE virksomheder på netop den rejse. Og vi gør det med afsæt i en struktureret metode til at overskue og udnytte indsigter og erfaringer fra organisationen og medarbejderne.

Vores datadrevede tilgang giver en unik indsigt, som gør det mulighed for os at hjælpe vores kunder med at indrette den mest effektive arbejdsplads og det optimale kontormiljø ud fra hver enkelt virksomheds ambitioner og strategi – og ikke mindst de ansattes behov. Det er et koncept, som vi kalder RIGHTSIZE, og som vi implementerer ude hos rigtig mange virksomheder.

Med RIGHTSIZE skaber virksomhederne medarbejderengagement via de fysiske og organisatoriske forandringer, der følger indretningen af fremtidens kontor. Det sikrer effektiviteten og dermed også de økonomiske resultater i den nye hybride virkelighed. Med afsæt i data og indsigter fra digitale interviews af medarbejderne – naturligvis nøje afstemt med de projektrammer ledelsen har opsat – har RIGHTSIZE specialiseret sig i at udarbejde konkrete forslag og planer til optimering af de fysiske rammer.

RIGHTSIZING af kontoret skal ske med et skarpt blik for, hvordan de fysiske rammer optimalt understøtter udviklingen, trivslen og konkurrencekraften. Det betyder også, at der ikke findes én gylden løsning for Rightsizing. Virksomheder og kulturer er forskellige. Det samme er behov og krav til indretningen af fremtidens kontor. Det skal den nye indretning af kontoret selvsagt tage højde for.

Virksomhedernes kontorer skal gentænkes omkring og for de ansatte og med dyb indsigt i netop deres adfærd og de aktiviteter, de udfører i løbet af dagen.

Gør virksomhederne mere effektive

Når virksomheder og organisationer i stigende grad efterspørger  RIGHTSIZE-kompetencer hænger det også sammen med, at de nye virtuelle og hybride kontorkoncepter, gør dem langt mere effektive.

Det skyldes bl.a., at fleksibilitet og virtuelle samarbejdsformer har vist sig at understøtte og skabe øget engagement og produktivitet hos medarbejderne – og i sidste ende også bedre økonomiske resultater i mange virksomheder.

Samtidig er virksomheders evne til at imødekomme medarbejdernes krav og forventninger til den moderne arbejdsplads blevet afgørende for at tiltrække talent og kompetencer i et konkurrencepræget jobmarked. Alt det til sammen stiller derfor nye krav til kontorkoncepter, workflows, teknologi og de værktøjer, der anvendes på arbejdspladserne.

RIGHTSIZEs beregninger viser, at en mere fleksibel organisering med eksempelvis faste hjemmearbejdsdage understøttet af virtuelle samarbejdsformer kan give årlige millionbesparelser på kontorbudgettet. Vel at mærke samtidigt med, at man opretholder et højt kvalitetsniveauet på kontoret.

RIGHTSIZEs analyser og rådgivning omkring RIGHTSIZING handler basalt set om at udnytte kvadratmeterne smartere. Gør virksomhederne det, så kan de f.eks. også arbejde med at vokse indenfor de nuværende rammer. Det frigør relativt store økonomiske muskler, der så eksempelvis kan investeres i vækst og udvikling.

Book os til et uforpligtende møde, hvis
du vil høre mere om vores Kontrakt-
forhandling og hvordan vi kan hjælpe dig.